Postvakcinační sarkom u kočky

09.10.2018

Postvakcinační sarkom: Nádor vzniká v místě aplikace očkování nebo jiných dráždivých injekcí. Protože je většina koček vakcinovaných do oblasti medzi lopatky nebo na bok, většinou se vyskytuje v této lokalitě.
Je popsán u samců i samic, většinou ve středním či vyšším věku.
Vakcinace koček proti infekčním nemocem je důležitou součástí preventivních opatření při jejich chovu. Důraz by však měl být kladen nad pečlivým výběrem vhodného kandidáta pro vakcinaci a monitoring místa vpichu po jejím provedení.
Zatím nebyla nalezena žádná účinná léčba a ve většině případů je sarkom odstraněn chirurgicky. Zákrok musí být velmi radikální - musí být odejmuty velké části tkání. I přes takové agresivní řešení, se sarkom rád vrací.