Naše služby

Poskytujeme tu nejlepší péči a vytvořili jsme prostředí, kam se i váš kamarád bude rád vracet.

INTERNÍ MEDICÍNA

 Akutní stavy na záchranu života zvířete
 Terapie a prevence chorob malých zvířat
 Preventivní péče, kontroly a pooperační péči
 Chovatelské poradenství
 Očkování
 Vyšetření na vzteklinu při poranění člověka
 Vystavení a registrace Europasu, 

 A-test (zdravotní potvrzení),  

Čipování
Stříhání drápků
Ošetření análních žláz

 Vyšetření glukózy - glukometrem / glykémie /
 Sonografické vyšetření

PRODEJ PŘÍPRAVKŮ

Neváhejte při návštěvě naší ambulance využít možnost zakoupeni antiparazitárních přípravků, nutričních a výživových přípravků na podporu zdraví a přípravky na dentální hygienu.

Je také možné zakoupit malou odměnu, ve formě hraček pro vaše domácí mazlíčky.

Kvalitní dietní krmiva pro vaše mazlíčky, které jsou přizpůsobené na míru specifickým potřebám a tím zlepšují kvalitu každodenního života a vytvářejí lepší svět pro vaše kočky a psy.

HOSPITALIZACE PACIENTŮ

 Infuzní terapie a starostlivosť o pacienty

STOMATOLOGIE

Čištění zubů ultrazvukem včetně leštění a extrakce 

CHIRURGIE 

 Chirurgické ošetření ran, popálenin, zánětů
 Chirurgie měkkých tkání, nádorů
 Kastrace
 Mastektomie
 CystotomieINHALAČNÍ ANESTEZIE

Vzhledem k tomu, že se trvale snažíme zlepšovat přístrojové vybavení své ordinace, nabízíme od tohoto měsíce možnost provádět chirurgické zákroky v inhalační anestezii. Tento druh anestezie je hlavně pro starší pacienty, kardiologické pacienty a hlavně pro pacienty v akutních a vážných stavech. V inhalační anestezii lze provádět i několik hodin trvající chirurgické zákroky. Při inhalační anestezii dochází k odpařování inhalačního anestetika, které je nosným plynem (většinou kyslík) transportován do plic pacienta, který je napojen přes endotracheální trubici na inhalační přístroj. V plicích dochází k přestupu anestetika do krve. Protože výměna plynů v plicích je velice dobře regulovatelná, dochází po vypnutí odpařovače na konci zákroku k vydýchání anestetika a tím k rychlému a nekomplikovanému probuzení pacienta.

LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA

 Vyšetření odběr vzorku na plísně, kvasinky, krv a    jejich následný odvoz do laboratoře a jejich  zpracování 

 Vyšetření moči 
 Vyšetření trusu / chemické trávení

 Parazitologické vyšetření
ARKRAY SP-4430 SpotChem-Biochemický analyzátor

Kvůli vylepšení našich služeb hlavně v akutních případech kdy je vyšetření krve velmi důležité umíme zabezpečit biochemický rozbor krve již do cca 15minut a tím poskytnout včas lepší péči. 


 

Veterinární hematologický analyzátor v naší ambulanci CELLTAC

-měří z pouhých 10 - 30 μl plné krve
-měří 21 parametrů včetně diferenciálu leukocytů pro psa, kočku
-doba měření jen 60 sekund
-měřené parametry:
WBC, počet leukocytů; RBC, počet erytrocytů; HGB, koncentrace hemoglobinu; HCT, hematokrit; MCV, průměrná velikost erytocytu; MCH, koncentrace HGB v RBC; MCHC, koncentrace HGB v HCT; PLT, trombocyty; LY, lymfocyty; MO, monocyty; EO, eosinofyly; GR, granulocyty; RDW, šířka distribuční křivky RBC; PCT, hematokrit destiček; MPV, průměrná velikost trombocytu; PDW, šířka distribuční křivky PLTSOUCITNÁ EUTANÁZIE

 Zprostředkujeme odvoz těl  

 Pomůžeme s transportem těla kdekoli na vaši  žádost