Stomatologie

Štěně má pouze 28 zubů, vyrostou mu 3 řezáky (dentes incisivi), 1 špičák (dens caninus) a 3 premoláry (dentes praemolares) v horní čelisti (maxilla) a spodní čelisti (mandibula), stoličky mléčné (dentes molares) nejsou vůbec.